Faaliyetler

Cam önleri (Küpeştelerin) Tamir ve Bakımı

Daire Cam önlerinin çatlama ve yarılmalarının Kat Sakin/Maliklerince tarafımıza yapılan sözlü ve yazılı talepleri doğrultusunda,Yönetim Kurulu olarak konunun gündemimizde olduğunu ve yapılan değerlendirmeler sonucunda kış döneminden sonra gerekli inceleme ve çalışmanın başlatılacağı Kat sakin/maliklerin bilgilerine sunulur.

Saygılarımızla.

2015 3. ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU

2015 YILI 3. ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU

 

         2015 YILI 3. ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU

 

Demetkent Sitesi Yönetim Planı Madde 11, Fıkra h hükümleri uyarınca; 2015 yılı Temmuz –Ağustos – Eylül dönemine ilişkin harcamaların tahmini bütçe ile karşılaştırması Ek 1’de sunulmuştur.

2015 YILI 3. ÜÇ AYLIK DÖNEMDE YAPILANLAR

 1. Demetkent Sitesi Yönetim Planı Madde 11.1, Fıkra (d) ve (e) gereğince 2014 yılında tahsil edilen avans paylarına göre bağımsız bölüm maliklerinin bakiye alacak/borç durumlarının, 2015 yılında yapılan harcamalar dikkate alınarak, kat maliklerine daha fazla yük getirmemek adına 2015 yılı Site Olağan Genel Kurul onayına sunulmasına ve alacak/borç tahsilatının 2016 yılında yapılmasına karar verilmiştir.

 

 1. Kapalı garaj merdiven boşluğu duvarları, tüm Blok içi merdiven korkulukları ve daire kapı kasalarının boyalarının eskimesi ve yıpranması sebebiyle boyatılması kararlaştırılmış ve boyama işlemi tamamlanmıştır.

 

 1. Kapalı garaj zemininde oluşan çatlaklardan dolayı, su sızması ve araçların üzerine su damlaması nedeniyle oluşan problemi çözmek amacıyla izolasyon malzemesi alınarak, gerekli çalışmanın yapılması kararlaştırılmış ve anılan dönem içerisinde sorun giderilmiştir.

 

 1. B1 ve B2 Blok arasında yer alan ortak alanda yaşanan su sızıntısının orta kat kapalı garaja zarar vermesi nedeniyle izolasyon çalışması yapılarak sorun giderilmiştir.

 

 1. B1 ve B4 Bloklarına ait çöp konteynır kapaklarının zarar görmesi ve çevreye koku yaymasını önlemek amacıyla konteynır alınması kararlaştırılarak, toplam 4 adet konteynır alımı gerçekleştirilmiştir.

 

 1. Makina Mühendisleri Odası tarafından asansörlerde tespit edilen eksikliklerin Alfasan firması tarafından giderilmesinden sonra Makine Mühendisleri Odası tarafından kontrollerin tekrar sağlanması için gerekli başvuru yapılarak, asansörlerin güvenli ve kullanılabilirliğini belirten yeşil etiketlerin alımı sağlanmıştır.

 

 1. Su borusu yenileme işi sonrasında şaft içerisinde bulunan su saatlerinin korunması ve saatleri desteklemek amacıyla metal kelepçe atılmasına ve şaft boşluklarına eşya bırakmamaları yönünde uyarı amaçlı levhalar yapıştırılmasına karar verilmiştir.

 

 1. Kazan dairesi ve B2 Bloğa ait su giderinin genel hatta Koray inşaat tarafından bağlanmamış olması sebebiyle, muhtemel su baskınlarını önlemek amacıyla su boru yenileme ve su deposu yapım işi için anlaşılan Sinan İnşaata ücreti karşılığında su gider sistemi yaptırılmıştır.

 

 1. Ortak alan ve depolar rutin olarak haşere ve sinek ilacı yapılması sağlanmıştır.

 

 1. B1-B2 Blok arkasında bulunan panel çitler çocuklar tarafından yaslanma, tekme atma ve sallama gibi vs. sebeplerden dolayı oluşan hasarlar tespit edilerek giderilmiştir.

 

 1. Oturma banklarının doğal hava şartlarından korunması ve uzun ömürlü kalması düşünülerek ahşap banklar verniklenmiştir.

 

 1. Hastane ve B3-B4 bloklar arasında bulunan yolun açılması ve temizlenmesi amacıyla yapılan başvurular neticesinde yolun açılması ve temizlenmesi sağlanmıştır.

 

 1. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kaldırım çalışması sonrasında, açık kalan alanların asfaltlanmasına ilişkin talebimiz yazılı olarak Büyükşehir Belediyesi’ne iletilmiştir.

 

 1. Sitemizle alakalı duyuru ve faaliyetler de web sitemizde yayınlanmaktadır

 

SİTE YÖNETİM KURULU

 

 

2015 YIL 2. 3 AYLIK FAALİYET RAPORU

2015 YILI   2. ÜÇ AYLIK FAALİYET RAPORU

 Demetkent Sitesi Yönetim Planının 11. maddesinin 1-h fıkrası gereğince; 2015 yılı Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ait fiili harcamaların, tahmini bütçe ile karşılaştırması Ek 1’de sunulmuştur.

 2015 YILI   2. ÜÇ AYLIK DÖNEMDE YAPILANLAR

 1. Yıllık rutin uygulanan paratoner ölçümü kontrollü yapılmıştır.

 2. İçme suyu tesisat borularının ve Su depolarının yapımı için Site Yönetim Kurulu-Denetim Kurulu ve Kat malikleri’nden oluşan Komisyon tarafından Teknik Şartname, sözleşme ve gerekli hazırlıkların tamamlanmasından sonra Yüklenici adaylarının davet edilmesi ve hazırlanan dokümanlara uygun olarak 06.04.2015 saat 17:00’e kadar tekliflerin kapalı zarf usulü ile Site Yönetime teslim edilmesinin Yüklenici Adaylarına tebliğ edilmesine; ayrıca konu hakkında Kat sakin/maliklerini bilgilendirmek ve muhtemel firmaları yönlendirmelerini temin etmek amacıyla projenin duyu panoları ve web sitesinde ilan edilmesi sağlanmıştır.

 3. İçme suyu tesisat borularının ve Su depolarının yapımı için belirlenen gün 06.04.2015  saatte 17:00’da tarafımıza ulaşan tekliflerin yetersizliği ve referansları ile işinde uzman firmalarında anılan günde yetiştiremediklerini belirtmeleri üzerine teklif iletme süresinin 13.04.2015 saat 17:00’e uzatılmasına; Ayrıca Site Yönetim Kurulu-Denetim Kurulu ve Komisyon tarafından tekliflerin değerlendirilmesi amacıyla 14.04.2014 Salı günü saat 20:00’de toplantı yapılmıştır.

 4. 06.04.2015 Tarih alınan 13 nolu karar neticesinde Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu üyesi Ali İhsan KOPARAN, Komisyon Kurulu üyeleri B1/45 nolu kat maliki Muammer DEMİR, B2/43 nolu kat maliki Hüseyin ÖZASLAN, B3/39 Nolu kat maliki Avni KARAŞ ve B4/31 nolu kat maliki Mustafa DEMİREL tarafından tekliflerin değerlendirilmesi amacıyla 14.04.2015 tarihinde saat 20:00’da toplantıya başlanmıştır.

Toplantıda; öncelikle, İçme suyu tesisat borularının ve Su depolarının yapımı için görüşmeler sağlanan ve teklif talep edilen firmalar hakkında bilgi verilmiştir. Söz konusu firmalar ve sunmuş oldukları fiyatlar ile aşağıda yer almaktadır.

Eko İnşaat                            900.000+KDV

Balaban İnşaat                    679.800+KDV

Özceyhan İnşaat                610.000+KDV

Tuna Metal                           590.000+KDV

Aker Grup                             542.400+KDV

Sinan İnşaat                                    422.500+KDV

Teknikrom                            402.542+KDV

Ankale A.Ş.

Eren İnşaat

SFS Mekanik Tesisat

Berk Isı Tic.

Asya Tesisat

YBS Tesisat

Karel

Özen Doğalgaz

KK Mühendislik

Ay-Doğa

Daha sonra sunulan tekliflerin değerlendirilmesine geçilmiştir. Yukarı belirtilen 17 firma içerisinden Balaban İnşaat, Aker Grup, Özceyhan İnşaat, Tuna Metal, Teknikrom , Sinan İnşaat, Eko İnşaat belirlenen ve uzatılan gün ve saatte  teklifleri sunmuşlardır.

Teklifler kapalı zarf usulü yukarı da isimleri belirtilen Yönetim-Denetim Kurulu ve Komisyon üyeleri tarafından tek tek açılarak titizlikle incelenmiştir. Belirlenen kriterlere uyan ve ucuz fiyat teklifinde bulunan;

1.Teknikrom Ekip İnşaat,

2.Sinan İnşaat

3.Eko İnşaat ,

ile pazarlıklara başlanmasına ve bu amaçla söz konusu firmaların 16.04.2015 Perşembe günü saat 20:00’de davet edilmesine karar verilmiştir.

 1. Site Olağan Genel Kurul kararı çerçevesince Demet kent Sitesi su tesisat boruları ve su depolarının yapım işinin ihalesi sonuçlanmış olup; en uygun teklifi veren Yüklenici firma ile anlaşılmıştır. 2015 yılı bütçesinin, söz konusu işin ödemeleri için bütçenin yetersiz kalması sebebiyle  ilave para  toplanması gerektiğinden her bir bağımsız bölüm maliki tarafından 450.,-TL’lik (aidat hariç olmak üzere) tutarın tek seferde veya Mayıs-Haziran ve Temmuz ayının 15’ine kadar üç (3) taksit halinde, 150 TL olarak ilave para ödenmesine; Ayrıca konu hakkında kat sakin/maliklerini bilgilendirmek  amacıyla 26.04.2015 Pazar günü saat 13:00’da Asma Katta toplantı yapılmasına ve yazılı olarak tebliğ edilmesine karar verilmiştir.

 2. Uzun yıllardır güvenlik personeli olarak görev yapan Erol ERDOĞAN’ın B3 Blok. Görevlisi olarak 05.05.2015 tarihi itibariyle görevine başlatılmasına karar verilmiştir.

 1. Bağımsız Bölüm maliki olan Makromarket A.Ş, İşletmeci Cahit GÜL ve Sosyal Tesis( Havuz) için temiz su tesisat boruları ve su depolarının değişimi amacıyla 1621,52.,- TL ilave para toplanmasına karar verilmiş ve uygulamaya başlanmıştır. İlgili bağımsız bölüm maliklerine yazılı olarak tebligat yapılmaya başlanmıştır.

 1. Temiz Su içme Tesisat Boruları ve Su depolarının değişim işi için Demetken Sitesi B Blokları Yönetim Kurulu ile , Yüklenici firma Sinan inşaat arasında imzalan sözleşme kapsamında gerçekleştirilen iş için düzenlenecek olan Geçici Kabulün yapılabilmesi, şartname ve sözleşme gereği Geçici Kabul Tutanağı düzenlenmesi amacıyla bakım, muayene ve inceleme işlemlerinin yapılması amacıyla Site Yönetim Kuruluna yetki verilmiştir.

 1. Temiz Su içme Tesisat Borularının değişimi esnasında Blok -1 tavanlarının kablo ve tesisat düzenlemelerinden sonra piyasa araştırması yapılarak uygun fiyat veren firmaya asma tavan yaptırılmasına karar verilmiştir.

 2. Haftalık belirli periyotlarda depo ve çevre haşere (böcek) ilaçlaması yapılmıştır.

 3. Ramazan ayı münasebetiyle yıllardır gelenek haline gelen, nöbette bulunan güvenlik personeline iftar yemeği uygulaması devam ettirilmiştir. Ayrıca performans kaybına uğramamak adına nöbet saatlerinde değişiklik yapılmış, Ramazan ayından sonra vardiyanın normal düzenine geçilmesi kararlaştırılmıştır.

 1. Site aidat takibi, fatura dağılımları, gelir-gider tabloları ve diğer tüm işlemlerin yapılabilmesi amacıyla Apsiyon firması ile anlaşılarak Site Yönetim Programının uygulamaya konulmasına karar verilmiştir.

 1. Sitemizle alakalı duyuru ve faaliyetler de web sitemizde yayınlanmaktadır.

 SİTE YÖNETİM KURULU